Baw się, tańcz i spalaj kalorie!!! ZUMBA
Rozciągnij i wzmocnij swoje ciało, PILATES i wzmacnianie + stretching.
Ćwicz razem z nami i rzeźbij swoje ciało na zajęciach: TRX, BPU, Step, Płaski brzuch, Trening Obwodowy, TBC.

regulamin

REGULAMIN LOCA FITNESS & Gym

Niepołomice ul. Targowa 10

Osoby korzystające z zajęć fitness oraz siłowni zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Osoby biorące udział w zajęciach w klubie Loca Fitness & Gym oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w treningu na własną odpowiedzialność.

 2. Zabrania się wstępu do klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 3. Klienci siłowni zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora siłowni.

 4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed treningiem.

 5. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji.

 6. W czasie zajęć zabronione jest żucie gumy.

 7. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie minimum 3 godziny wcześniej, zajęcia nie odwołane przepadają.

 8. Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Osoby zapisane na zajęcia zostaną o tym wcześniej poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 9. Klub Loca Fitness & Gym zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób.

 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w treningu.

 11. Przed wejściem na trening należy okazać aktualny karnet orazdokument tożsamości.

 12. Należy przestrzegać ważności karnetów – karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

 13. Karnet obowiązuje w okresie jednego miesiąca od daty jego wykupienia. (Wyjątek karnet 6 wejść-bezterminowy)

 14. Karnet jest imienny i upoważnia tylko jego właściciela do korzystania z oferty klubu.

 15. Przed wejściem na salę, należy zmienić obuwie na sportowe.

 16. Ćwiczący powinien wykorzystywać sprzęt klubu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 17. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

 18. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów)
  oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).

 19. W przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi siłowni bądź osobie w recepcji.

 20. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

 21. Klub Loca Fitness & Gym nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie klubu.

 22. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich świętych, święta Wielkanocne. oraz wszelkie Święta ustawowo wolne od pracy.

 23. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

LOCA FITNESS © 2015 Benefit Systems OK System Fitprofit FabrykaSiły.pl